Naglar

  • Förlängning fansk el färg 800kr
  • Förlängning glitter 850kr
  • Förlängning naturellt 700kr
  • Återbesök fansk el färg 500kr
  • Återbesök glitter 580kr
  • Återbesök naturellt 450kr
  • Shellak 500kr 

"Obs.. Det kommer att ske en prishöjning på vissa nagelbehandlingar from 1 oktober"