Naglar

  • Förlängning fansk el färg 950 kr
  • Förlängning glitter / ombre-fade 1050 kr
  • Förlängning naturellt 850 kr
  • Återbesök / förstärkning fansk el färg 680 kr
  • Återbesök / förstärkning glitter el ombre-fade 730 kr
  • Återbesök / förstärkning naturellt / transparent 580 kr
  • Gelélack 600 kr