BrowLift


Med hjälp av ett browlift kan man korrigera formen av brynen för att även ge ett fylligare resultat. 

Browlift 550 kr 
Browlift och lashlift 1050 kr