Fillers

Läppar 1 ml 2500 kr
Kinder 1 ml 2500 kr
Nasolabilala veck 1 ml 2500 kr
Marionettlinjer 1 ml 2500 kr

Jobbar med nålfri fillers Hyalyronpen!

* Nästintill smärtfritt.
* Lika bra hållbarhet som fillers med nål.
* Jämna fina resultat direkt.
* Ingen nål.

HYALURON METODEN
HYALURON METODEN
HYALURONPEN
HYALURONPEN