Frans & Brynvårb

Byn
Noppning av bryn 150 kr
Färgning av bryn 150 kr
Färgning & noppning av bryn 250 kr
Henna brows 

Fransar
Färgning av fransar 200 kr
Frans och byn vård 400 kr