Navelpiercing

Medical Navel Piercing

Navelpiercing är ett medicinskt ingrepp och därmed förknippat med vissa risker. Därför är kraven stora på att navelpiercing verkligen utförs på ett aseptiskt och säkert sätt, samt att du som kund får rätt information. Det är med denna utgångspunkt vi har utvecklat Blomdahl Medical Navel Piercing - utifrån medicinska aspekter, med modern teknik och säkra material. Äntligen finns en produkt som gör navelpiercingen enkel, hygienisk och skonsam.